RH-RB-UK

RH-RB-UK Reduce Head Round Body Plain - UK ( white zinc plating )

rh-rb1


rh-rb2

ISO

Thread Label
P/N
T(GRIP RANGE)
MIN-MAX
A
Ref
Hole Size
+0.1-0
D B K L
 M3*0.5  RH-RB-UK-0315  0.5-1.5  5.5 4.8  4.7 5.4  0.4 9.0
 M4*0.7 RH-RB-UK-0420  0.5-2.0  6.5 6.4  6.3 7.0  0.5 10.5
 M5*0.8 RH-RB-UK-0525  0.5-2.5  7.5 7.2  7.1 7.8  0.5  12.0
 M6*1.0 RH-RB-UK-0630  1.0-3.0  9.2  9.6 9.5  10.3 0.6  15.0
 M8*1.25 RH-RB-UK-0835  1.0-3.5  10.5 10.6  10.5 11.4  0.6 16.0
 M10*1.5  RH-RB-UK-1040  1.0-4.0  12.8 12.8  12.7 13.8  0.6 20.0

 

UNC

Thread Label
P/N
T(GRIP RANGE)
MIN-MAX
A
Ref
Hole Size
+0.1-0
D B K L
 6-32 UNC  RH-RB-UK-063206  .02- .06  .216  .189  .185 .212  .015 .354
 8-32 UNC  RH-RB-UK-083208  .02- .08  .256  .252  .248  .275  .019  .413
 10-24 UNC  RH-RB-UK-102410  .02- .10  .295  .283  .279  .307  .019  .472
 1/4-20 UNC  RH-RB-UK-142012  .04- .12  .362  .378 .374  .406 .024  .591
 5/16-18 UNC  RH-RB-UK-5161814  .04- .14  .413  .417  .413  .449 .024 .630
 3/8-16 UNC  RH-RB-UK-381616  .04- .16  .504  .504  .500  .543 .024  .787